zamknij         x
Serwis www.conradfestival.pl używa plików cookies zgodnie z opisaną polityką prywatności. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na użycie plików cookies.


Fundacja Tygodnika Powszechnego

« wstecz
 

Głównym celem statutowym Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, jak również pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie. W statucie zapisano ponadto m.in. dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, a także działalność artystyczną oraz promowanie takiej działalności. Wśród kluczowych zadań Fundacji znajduje się także nadzór właścicielski nad dziedzictwem, jakie stanowią spuścizna i tradycja „Tygodnika Powszechnego”.

Fundacja jest pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, który od roku 2009 współorganizuje z Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym. Festiwalowi Conrada towarzyszą także inne działania Fundacji z dziedziny promocji literatury i czytelnictwa, którym patronuje „Tygodnik Powszechny”, jak np. trwająca od roku 2009, wspierana przez MKiDN oraz Uniwersytet Łódzki ogólnopolska akcja społeczna „Lekcje czytania z…”, pobudzająca rozwój czytelnictwa wśród młodych ludzi. „Lekcje …” to warsztaty dyskusyjne dla licealistów, podczas których uczą się oni od pisarzy, eseistów, badaczy i krytyków literackich rozmawiać o literaturze.

Innym ważnym projektem Fundacji jest współorganizowany z Miastem Wrocław, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum Historii Polski Międzynarodowy Festiwal Historyczny „Wiek XX – Anamneses”, poświęcony refleksji nad historią dwudziestego wieku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w maju 2012, a druga w listopadzie 2013 r.

Trzeci projekt festiwalowy Fundacji to Copernicus Festival, który ma na celu pokazanie różnych wymiarów obecności nauki w kulturze oraz refleksję nad wzajemnym wpływem i przenikaniem się koncepcji naukowych, religii, literatury i sztuki. Pierwsza edycja Festiwalu, współorganizowana z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacją Centrum Kopernika, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Muzeum Narodowym w Krakowie, przy wsparciu Miasta Krakowa oraz Fundacji Johna Templetona, odbyła się w Krakowie, w maju 2014 r.

Fundacja organizowała lub współorganizowała także wiele innych przedsięwzięć kulturalnych: od koncertów muzycznych towarzyszących corocznym galom wręczenia Medali św. Jerzego, z udziałem m.in. Collegium Vocale Gent pod dyr. Philipa Herreweghe i Kevina Kennera, poprzez obchody 60-lecia Tygodnika Powszechnego w roku 2005, po festiwal muzyki Astoria Piazzolli „Dni Tanga” w roku 2007. Z inspiracji Fundacji zrodził się nagrodzony Fryderykiem projekt PIAZZOFORTE łączący muzykę Piazzolli i klasyków: Bacha i Chopina.

Fundacja pełni funkcje właścicielskie w spółce z o.o. Tygodnik Powszechny (wydawcy „TP), a także realizuje projekty wydawnicze, w ramach których pozyskuje środki (publiczne i prywatne) na finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych, dzięki czemu pismo rozwija się, unowocześnia, wydaje liczne dodatki tematyczne i dołącza inserty z filmami, muzyką oraz mulitmediami.

W latach 2002 – 2011 Fundacja sprawowała także opiekę, finansowała i uczestniczyła w prowadzeniu Archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie - instytucji powstałej po śmierci redaktora naczelnego „TP” w styczniu 1999 r., dla ocalenia i opracowania ogromnych zbiorów, które kiedyś znajdowały się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów. W Archiwum powstał cyfrowy reprint roczników „TP” z lat 1945 – 2005 i katalog archiwum korespondencji J. Turowicza z ponad 1200 korespondentami. Obecnie, w oparciu o jego zbiory powstaje monografia życia i twórczości współtwórcy i wieloletniego Redaktora Naczelnego „TP” pod redakcją Tomasza Fiałkowskiego. W roku 2012, decyzją spadkobierców Jerzego Turowicza, zbiory Archiwum, po opracowaniu (skatalogowaniu i częściowej digitalizacji), zostały przekazane do Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersytetu im. Jana Pawła II W Krakowie.

Wyszukaj w serwisie

newsletter

 
 


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego